Friday, September 4, 2015

...sino kami....?


..kilala ba ninyo ako ang edad ko ay 66

...ng dyuwa ko naman ay 39

SINO KAMI?

No comments: