Friday, September 4, 2015

...magkamukha ba silang dalawa ...kilala ba ninyo ang maglolo na ito ...kung.......magkamukha ba silang dalawa
...kilala ba ninyo ang maglolo na ito
...kung kilala nyo sila

SINO SILA?

No comments: