Friday, September 4, 2015

...kilala kami bilang mga artista ng LVN Pictures ...kuha ang aming larawan....


...kilala kami bilang mga artista ng LVN Pictures

...kuha ang aming larawan noong late 40s

SINO KAMI?

No comments: