Friday, September 4, 2015

...kilala ba niyno kung sino sila? ...at ilang taon na kami?


...kilala ba niyno kung sino sila?

...at ilang taon na kami?

No comments: