Friday, September 11, 2015

Pag-ibig ng Isang Ina (1939) - Manuel Barbeyto & Pacita del Rio

PAG-IBIG NG ISANG INA

August 22, 1939

Philippine Artist Guild Productions

Manuel Barbeyto

Pacita Del Rio

Virginia Salcedo
Cecilio Joaquin
Chico Alonzo

Rolando Liwanag
Torcuato Reyes
Cita Delia*

Magna Basco

No comments: