Friday, September 11, 2015

...kilala ba ninyo ang artistang ito siya ay nagsimulang lumabas sa pelikula bago pa sumapit nag Pangalawang DigmaanG Pandan......


...kilala ba ninyo ang artistang ito siya ay nagsimulang lumabas sa 

pelikula bago pa sumapit ang Pangalawang Digmaang Pandaigdigan

SINO SIYA?

No comments: