Wednesday, September 9, 2015

ilang artista ang kaya ninyong pangalanan sa....


ilang artista ang kaya ninyong pangalanan sa cast na ito ng 

Gulong ng Palad?

No comments: