Monday, September 14, 2015

Anim silang magkakapatid...siya ang bunso..nag-iisang...

Anim silang magkakapatid

siya ang bunso.

nag-iisang babae siya sa pamilya

No comments: