Sunday, September 6, 2015

...ang lalaki ay sikat na noong dekada trenta 30s ...ang babae naman ....
...ang lalaki ay sikat na noong dekada trenta 30s

...ang babae naman ay sumikat noong dekada kuwarenta 40s

SINO KAMI????

No comments: