Tuesday, September 1, 2015

..ang babae ay kilalang may dugong Aleman ...ang lalake naman ay kilala din may halong....


..ang babae ay kilalang may dugong Aleman

...ang lalake naman ay kilala din may halong foreign blood

SINO SILA?

No comments: