Tuesday, September 1, 2015

....alamin kung ano ang title ng pelikulang ito noong dekada 40s .......at kung sino .....


....alamin kung ano ang title ng pelikulang ito noong dekada 40s

.......at kung sino ang gumanap dito 

No comments: