Sunday, August 9, 2015

(001) kilala ba ninyo kung sino ang dalawang artistang ito


....kilala ba ninyo kung sino ang dalawang artistang ito

isang mestisa at isang mestisang negra

(Sabihin ang titulo at ang dalawang babaeng artista)

SINO SILA?

No comments: