Sunday, August 9, 2015

(004) inaamin kong isa akong taong gubat pero huwag ninyo akong maliitin dahil sa hawakkong kahoy ako ay nagiging mabilis at mabangis kahit sinong kalaban aking susuungin SINONG SUPER HERO AKO?


inaamin kong isa akong taong gubat

pero huwag ninyo akong maliitin dahil sa hawakkong kahoy ako ay nagiging mabilis at mabangis

kahit sinong kalaban aking susuungin

SINONG SUPER HERO AKO?
(004)


No comments: