Thursday, September 10, 2015

..sumikat ako noong mid 70s ....ako rin ang gumanap noon na Baby Porcuna noong....

..sumikat ako noong mid 70s

....ako rin ang gumanap noon na Baby Porcuna noong late 70s

.....ang nakababata kong kapatid noon ay nag artista at sumikat
 ding bahagya at nakilala sa showbiz

SINO AKO?


No comments: