Thursday, September 10, 2015

Hanggang ilang artista ang kaya ninyong pangalanan sa ....


Hanggang ilang artista ang kaya ninyong pangalanan  sa 

pelikulang ito noong 1977 ?

No comments: