Thursday, September 10, 2015

Sabihin kung sino ang tatlong katambal na lalaki ni Amalia sa....


Sabihin kung sino ang tatlong katambal na lalaki ni Amalia sa 
pelikulang ito?

No comments: