Tuesday, August 18, 2015

Maynila sa mga Kuko ng Liwanag (1975) - Hilda Koronel & Rafael Roco Jr.Maynila sa mga Kuko ng Liwanag (1975)

Cinema Artists

Hilda Koronel

Rafael Roco Jr.

Story
Edgardo M. Reyes

No comments: