Tuesday, August 18, 2015

....ako ang tiyahin ni Maja Salvador ....apo ko na si Janella Salvador ....pinsan ko naman si Juan Miguel Salvador SINO AKO?


....ako ang tiyahin ni Maja Salvador
...apo ko na si Janella Salvador
....pinsaN ko naman si Juan Migeul Salvador

SINO AKO?