Thursday, July 23, 2015

Pinakamalaking Takas ng Pitong Atsay (1963) - Patsy & Dely Atay-Atayan


No comments: