Sunday, October 11, 2015

Yaya Dub #4 at kahilera ang mga sikat na Hollywood star na sina Taylor Swift #1, Katy Perry #2 Ellen De Generes #3 at Jimmy Fallon #5 sa Tweeter


#1 Taylor Swift
#2 Katy Perry
#3 Ellen deGeneres
#4 Yaya Dub
#5 Jimmy Fallon

No comments: