Friday, October 9, 2015

Sino kaya ang dalawang artistang ito na taga Sampaguita ....
1)  Sino kaya ang dalawang artistang ito na taga Sampaguita Pictures

2) ang larawnag ito ay kuha noong 1968

No comments: