Friday, October 9, 2015

Pitong Atsay (1962) - Patsy & Dely Atay-Atayan


No comments: