Saturday, September 12, 2015

..tuluyang nabagbag ang damdamin ni Dhurizz dahil na rin sa payo ng kanyang mga lola na sina Lola Tidora at Lola Tinidora na mahal din daw....


..tuluyang nabagbag ang damdamin ni Dhurizz dahil na rin sa 

payo ng kanyang mga lola na sina Lola Tidora at Lola Tinidora na

 mahal din daw ni Lola Nidora si Dhurizz

....hanggang sa humingi na ng Sorry ang huli at tuluyan na silang

 nag-iyakan

...sa eksenang ito ay siguro kahit lalake ka maaantig ka sa mga 

pangyayaring ngayon lamang nasusubaybayan at nangyayari sa 

Philippine Television

September 12, 2015

No comments: