Saturday, September 12, 2015

Magkahalong tuwa at hiya ang nadama nilang dalawa ng...Magkahalong tuwa at hiya ang nadama nilang dalawa  ng magkita 

sila ng malapitan at hidni nila paipaliwanag ang kanilang 

naramdamang dalawa

September 12, 2015

No comments: