Saturday, September 12, 2015

...nagpaliwanag si Tinidora kay Dhurizz na pakawalan na si....


...nagpaliwanag si Tinidora kay Dhurizz na pakawalan na si Yaya 

at magbagong buhay na at humingi ng sorry kay Yaya sa mga 

ginawa niya

No comments: