Saturday, August 29, 2015

Ano kaya ang titulo ng pelikulang ito kung saan makikita sa larawan si Willie Sotelo na.......


Ano kaya ang titulo ng pelikulang ito

kung saan makikita sa larawan si Willie Sotelo na may kakaibang Agimat

ANONG PELIKULA ITO?


No comments: