Thursday, October 8, 2015

Tawag ng Bayan (1939) - Arsenia Francisco & Ricardo Brillantes


Tawag ng Bayan 

September 5, 1939

Liwayway Pictures

Manansala Pictures

**1/2
Arsenia Francisco

Ricardo Brillantes

Roman Reyes

Amaring Sarabia

Pading Cuyugan

Cristino Joaquin

Julian Manansala
(producer)

Julian Manansala
(direction)

No comments: