Saturday, August 15, 2015

....sabihin ang pangalan ng tatlong lalakeng ito CLUE: dalawa diyan ay patay na


....sabihin ang pangalan ng tatlong lalakeng ito

CLUE: dalawa diyan ay patay na

No comments: