Sunday, August 23, 2015

....hari ako ng Bisayan Movies noon ....ang asawa ko Reyna ng..........hari ako ng Bisayan Movies noon

....ang asawa ko Reyna ng Visayan Movies

.....namatay ako noong 1969 at ang apat kogn anak lahat sila nakapag artista


SINO AKO?

No comments: