Tuesday, September 8, 2015

....ang pelikulang ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na tungkol sa higanteng.........ang pelikulang ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na 

tungkol sa higanteng hayop na lumaki at maalasa sa siyudad 

Ito ay gaqa ng LVN Pictures

Ano pelikula ito?

No comments: