Monday, August 17, 2015

Punyal Na Ginto (1933) - Alma Bella & Carlos Padilla Sr.


Punyal na Ginto (1933)

Malayan Movies

Alma Bella

Carlos Padilla Sr.

Paco Zamora

Tina del Rosario

Naty Bernardo

Ramon Estella

Story: Bienvenido L. Lumbera
Directed by: Jose Nepomuceno

No comments: