Monday, August 17, 2015

Hindi ko akalain (1938) Sung by Rudy Concepcion from the Movie "Alipin ng Palad"Title
Hindi ko Akalain

Year 
1938

Artist
Rudy Concepcion

from the movie ALIPIN NG PALAD

No comments: