Friday, August 21, 2015

.....mana ako sa lola ko kaya mahilig akong kumanta ....mana naman ako sa mommy ko dahil isa siyang...


.....mana ako sa lola ko kaya mahilig akong kumanta

....mana naman ako sa mommy ko dahil isa siyang magaling na komedyante at manunulat

....balang araw ay susundan ko ng yapak ng akong daddy dahil isa siyang magaling na Direktor

No comments: