Monday, August 24, 2015

Ang Gulong ng Buhay (1935)


Ang Gulong ng Buhay

Filippine films

(January 13, 1935)

Star Theater

No comments: