Friday, June 26, 2015

Ric Manrique Jr - Diyos Lamang ang Nakakaalam (1974)

No comments: