Friday, June 26, 2015

Mabuhay Singers - Maligayang Araw (1967)

No comments: