Friday, June 26, 2015

Nora Aunor - Tapat na Pag-ibig (1974).

No comments: