Monday, October 12, 2015

3 Hari (1968) - Fernando Poe Jr, Joseph Estrada & Jess Lapid Sr.Ang tatlong Hari ng Aksyon noong 60s 


Courtesy of Video48

No comments: