Monday, August 31, 2015

..pumasok ako bilang artista noong late 40s ....hindi ako taga LVN o Sampaguita ....    ..pumasok ako bilang artista noong late 40s

....hindi ako taga LVN o Sampaguita kundi isa akong taga Premiere Productions na pinasikat ng mga Santiago

Sino Ako?No comments: