Monday, August 31, 2015

....ang pelikulang ito ay pelikula pa noong 60s ...sino ang kasama ni Bernard Bonnin sa larawang ito .....


....ang pelikulang ito ay pelikula pa noong 60s

...sino ang kasama ni Bernard Bonnin sa larawang ito na isa rin sa kanyang kapareha sa pelikulang ito

...ang babae sa larawan ay isang mang-aaawit sa Amerika

SINO SIYA?

No comments: