Thursday, August 13, 2015

....kanino kayang asawa ang babeng artista na ito na minsan ng tinaguriang Ava Gardner ng Pilipinas


Kanino kayang asawa ang babeng art
ista na ito 

na minsan ng tinaguriang Ava Gardner ng Pilipinas


SINO AKO?

1 comment:

Edgar Ebro 09482197306 said...

kilala ba ninyo siya sikat siyang artista noong 50s na pangalawang asawa ni Leopoldo Salcedo