Wednesday, November 19, 2014

Paraluman (1923 - 2009)

Alam ba ninyo na si Paraluman ay pinasikat ni fernandeo Poe Sr. at unang lumabas sa Palris Pictruees kung saan siya din ang may ari ng produksyon.  at noong hulig dekada 40d si Paraluman ay naging isa sa mga sikat na artista ng Sampaguita Pictures....

No comments: