Monday, October 7, 2013

Apeng Daldal - Magapatuka na lang ako sa Ahas (1966)             


        
   
Magapatuka na Lang ako sa Ahas


Apeng Daldal


1966


Mico Records

Edgar Ebro
Video Creator

No comments: