Saturday, May 14, 2016

4 na Kasaysayang Ginto (1956) - Rogelio dela Rosa & Pancho Magalona,


No comments: