Friday, April 15, 2016

Hindi Ko Akalain (1938) Sung by Rudy Concepcion
Rudy Concepcion sung the Original Soundtrack 

HINDI KO AKALAIN  from the movie 

ALIPIN NG PALAD in 1938 

No comments: