Saturday, September 26, 2015

Bangs Garcia - No Boyfriend Since Birth (2015)


No Boyfriend Since Birth

Teacher ang role ko noon pero  ang talent ni Edith at si Edith mismo ay hindi nagustuhan ni Jose Javier Reyes na bumasa ng mga pangalan ng mga estudyante na kinabibilangan nina Bangs Garcia na isa sa mga nasigawan ko dahil sa tawanan

Ito ay kuha namin malapit sa hagdanan ng University of Perfetual Help sa Brgy Bacoor, Cavite  noong May 7, 2015No comments: