Thursday, August 20, 2015

.....bakit kaya pinagagalitan ni Mang nano ang kanyang anak ....ano kaya ang ginagawa ni Bentot sa loob ng nitso ...ang ang tanong ano kaya ang titulo ng pelikulang ito ng LVN Pictures


.....bakit kaya pinagagalitan ni Mang nano ang kanyang anak

....ano kaya ang ginagawa ni Bentot sa loob ng nitso

...ang ang tanong ano kaya ang titulo ng pelikulang ito ng LVN Pictures
.....

No comments: