Friday, February 13, 2015

Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa (1975) - Vic Vargas & Gloria Diaz


No comments: