Friday, November 11, 2011

Kaaway ng Babae (1948) - Jose Padilla Jr & Lilia Dizon

Lilia Dizon
Lilia Dizon

Lilia Dizon & Jose Padilla Jr.

Lilia Dizon 

Bayani Casimiro

Lilia Dizon

Lilia Dizon

Lilia Dizon, Jose Padilla Jr., Armando Goyena & Alfonso Carvajal

Lilia Dizon 
Jose Padilla Jr

Jose Padilla Jr & Lilia Dizon

Lilia Dizon

Bayani Casimiro

Armando Goyena
Armando Gouena & Alfonso Carvajal

No comments: