Friday, October 21, 2011

Boksingera (1956) - Susan Roces & Luis GonzalesDolphy samantalang niyayakap ang matagal ng hindi nakitang si Luis Gonzales
Panchito, ang ama ni Susan na may sakit
Nilalasing ni Susan Roces si Luis Gonzales para hindi ito matuloy sa kanyangng kasal


Susan Roces & Luis Gonzalez

Luis Gonzales

Susan Roces
Luis Gonzales

No comments: